วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักทดสอบทางการศึกษา

วิสัยทัศน์

               สำนักทดสอบทางการศึกษา  เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การให้บริการการทดสอบที่มีมาตรฐานการเทียบวุฒิการศึกษา  และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
 4. ส่งเสริม สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 5. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 6. สนับสนุนเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อบริการแก่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการที่ได้มาตรฐานแก่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 8. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

 1. พัฒนามาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งเชิงวิชาการและการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลแก่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 4. บริการเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน และระบบคลังเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งให้บริการเครื่องมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ
 5. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความรู้ความสามารถพื้นฐาน ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการนำผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. กำหนดแนวทาง และประสานงานการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ
 9. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการนำผลการประเมินไปใช้ทั้งระดับหน่วยงานต้นสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 10. ประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบโดย dsite.in.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า